۱۳۸۸ فروردین ۱۳, پنجشنبه

کی دروغ سیزده چی میگهآیت الله خامنه ای: مگر از روی نعش من رد بشوید، با آمریکا رابطه برقرار کنید.
# رفسنجانی: مجلس خبرگان در تمام ارگانهای تحت نظر رهبری، نظارت و تفحص خواهد کرد.
# شاهرودی : سنگسار در ایران پایان یافت.
# مصباح یزدی: امام زمان فردا ظهور میکند.
خاتمی : رئیس جمهور نه تنها تدارکاتچی نیست، بلکه خیلی هم زور دارد.
لاریجانی: مجلس در رأس همه امور است و از حقوق همه ملت دفاع خواهد کرد.
کروبی : من از نامزدی برای ریاست جمهوری انصراف میدهم.
احمدی نژاد: قول میدم در سال جدید دیگه دروغ نگم.

Developed by Free CSS Templates Pimped for blogger by Blogger Templatesand by Blogger-fa.com