۱۳۸۸ فروردین ۸, شنبه

عمو محمود نمیشد شما از تلویزیون بازی رو ببینی بعد از بازی بیایی ورزشگاه؟


ببنید دوستان بچه های تیم ملی عالی بازی کردند و هیچ کدام از اونها و حتی علی دایی مقصر باخت جلوی عربستان نبودند. من حتی یک ذره هم اونها رو مقصر نمیدونم ولی همه ما میدونیم که بخش بزرگی از فوتبال هم به شانس مربوط میشه و با اومدن یک بدشانس بزرگ به ورزشگاه، شانس ما به زیر صفر سقوط کرد. من فقط از این قضیه خیلی عصبانی هستم.

آقا ما این درد رو به کی بگیم...اون از کشتی، اینهم از فوتبال. ما باید همه چیز رو دو بار تجربه کنیم؟. عمو محمود قدم خیر! نمیشد شما از تلویزیون بازی رو ببینی بعد از بازی بیایی ورزشگاه. این ملت بدبخت چه گناهی کردند که باید تاوان حضور تو رو توی ورزشگاه بدند. اصلاً نمیشه تو خودتو نخود هر آشی نکنی. بابا محمود خوش قدم نمیشه دیگه، مگه زوره. خیر و برکت و پیروزی با تو یکجا جمع نمیشن.. عجب بدبختی گیر کردیم ها.. نیا دیگه بابا، به چه زبونی بهت بگیم.

Developed by Free CSS Templates Pimped for blogger by Blogger Templatesand by Blogger-fa.com